Close

30 januari, 2020

Viktigt: Ändrade ansökningsrutiner för 2021

År 2021 delas anslagen ut till vårdvetenskapliga forskningsprojekt. Sökande skall i första hand vara i s.k. post-doc-fas, vilket innebär att ansökan kan lämnas in upp till fyra år efter avlagd doktorsexamen med avräkning för föräldraledighet.

År 2021 finns ca. 800 000 kr tillgängliga för utdelning.

Ansökningsperioden är 1 januari till 15 mars, 2021.

Motivering avseende beviljade och avslagna ansökningar lämnas inte och besluten kan inte överklagas.