Hoppa till innehåll

Ansök

Generell ansökningsinformation

Stiftelsen stödjer forskning kring ålderssjukdomar och Alzheimers sjukdom och därmed sammanhängande verksamhet. Stiftelsen delar ut anslag till medicinsk forskning och forskning inom vårdvetenskap.

Anslag ges till kliniska, patientnära projekt i västra Sverige. Sökande kan vara doktorand, post-doc eller senior forskare. År 2024 finns ca. 1,2 miljon kr tillgängliga för utdelning.

Ansökningsperioden är 1 januari till 31 mars, 2024.

Motivering avseende beviljade och avslagna ansökningar lämnas inte och beslut kan inte överklagas.

Till dig som söker anslag

Följande information skall framgå av ansökan:

  • Projekttitel
  • Sökande (tjänst, titel, institution/klinik, kontaktuppgifter)
  • Medsökande (titel, institution)
  • Sammanfattning
  • Introduktion med problemformulering
  • Syfte
  • Material/metod
  • Förväntade resultat och dess betydelse
  • Max 10 nyckelreferenser
  • Budget och angivande av erhållna eller sökta anslag från andra anslagsgivare

Ansökan skall skrivas med Times New Roman (storlek 12), radavstånd 1.5 och omfatta maximalt 7 A4-sidor.

Frågor kan ställas till professor Helle Wijk 0733-703462 (vårdvetenskap) eller professor Göran Karlsson 0706-951812 (medicin).

Ansökan skickas i pdf-format per mail till stiftelsesupport.goteborg@seb.se och märks med ”Ansökan Agneta Prytz-Folkes och Gösta Folkes stiftelse”.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.