Close

Ansök

Att ansöka om forskningsmedel från stiftelsen

Beslutsprocessen

Stiftelsen stödjer forskning kring ålderssjukdomar och Alzheimers sjukdom och därmed sammanhängande verksamhet.

Stiftelsen delar ut anslag till medicinsk forskning och forskning inom vårdvetenskap. Anslag ges till kliniska, patientnära projekt i västra Sverige.

Sökande kan vara doktorand, post-doc eller senior forskare.


År 2022 finns ca. 1 miljon kr tillgängliga för utdelning.

Ansökningsperioden är 1 januari till 15 mars, 2022.

Motivering avseende beviljade och avslagna ansökningar lämnas inte och besluten kan inte överklagas.

Forskningsanslag

Viktig ansökningsinformation

Ansökningar hanteras i stiftelsens digitala ansökningssystem. För att kunna skicka in en ansökan behöver du först starta ett konto. 

Om ansökan beviljas skall du också skicka in en återrapportering till stiftelsen. Återrapporteringar skickas in via ansökningssystemet under fliken “Rapporter”. 

Observera att ansökningar som saknar obligatorisk information ej kommer att behandlas.


Gå till stiftelsens ansökningssystem