Close

Om stiftelsen

Historien bakom Agneta Prytz-Folke och Gösta Folkes stiftelse

År 2008 bildades Agneta Prytz-Folkes och Gösta Folkes stiftelse.

Stiftelsen har till ändamål att stödja forskning kring ålderssjukdomar och Alzheimers sjukdom och därmed sammanhängande verksamhet.


Stiftelsens styrelse utgörs av:

Bankjurist Lars-Jonas Kjellberg, ordförande
e-post: ljk@netatonce.net 

Professor Göran Karlsson
Ämnesområde: Medicin
e-post: karlssongoran@telia.com
tel: 0706 95 18 12

Professor Helle Wijk
Ämnesområde: Omvårdnad med inriktning mot vårdmiljö samt vård av äldre
e-post: helle.wijk@fhs.gu.se
tel: 0733 70 34 62


Agneta Prytz Folke och Gösta Folke, Uppsala 1951