Ansökan

Stiftelsen alternerar mellan åren med att ge anslag till forskning inom vårdvetenskap respektive medicin.

2018 års ansökningar vänder sig främst till vårdvetenskap och 2019 års främst till forskning inom medicin. Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast den 1 mars respektive år.


Ansökningsförfarandet

Ansökningar skickas in via ett digitalt ansökningssystem. Mer detaljerad information finns under Anvisningar.

Stiftelsens digitala ansökningssystem är öppet fram till och med den 1 mars.

Till Ansökan