Om stiftelsen

År 2008 bildades Agneta Prytz-Folkes och Gösta Folkes stiftelse.

Stiftelsen har till ändamål att stödja forskning kring ålderssjukdomar och Alzheimers sjukdom och därmed sammanhängande verksamhet.

Stiftelsen alternerar mellan åren med att ge anslag till forskning inom vårdvetenskap respektive medicin.

2018 års ansökningar vänder sig främst till vårdvetenskap och 2019 års främst till forskning inom medicin, och därefter vidare på motsvarande sätt vartannat år.

Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast den 1 mars respektive år.

Stiftelsens styrelse, som också lämnar kompletterande upplysningar, utgörs av:

Bankjurist Lars-Jonas Kjellberg, ordförande, e-post: ljk@netatonce.net
Professor em. Ella Danielson, e-post: ella.danielson@gu.se, tel 070-676 14 60
Professor Göran Karlsson, telefon: 070-695 18 12